מכון אחיה – בני ברק

תכנון: רחל זלביץ אדריכלים

ניהול ופיקוח: חיים זולדן

[tourlink]