קהילת בני הישיבות – בית שמש

תכנון: אהרון אסטרייכר