משרדי חברת הגז אפריים בורשטיין – רמת גן

תכנון: גיא עזריאלי

פיקוח בניה: אלי ששון