אולמי הכרמים בית שמש

תכנון: נעמי הרצל

קבלן ראשי אברומי לנדא

מיזוג ג'ינג'י קור