בית כנסת חיסדא – בני ברק

תכנון: חיים קליינמן

פיקוח בניה: שלמה דבלינגר