בית הכנסת נחלת יעקב – ירושלים

תכנון: אהרון אסטרייכר

פיקוח בניה: יונתן סנדרוביץ'

רציתי להביע במילים קצרות אלו את הערכתנו לבעלי חברת מודלאטו, על ביצוע העבודה לתפארת בית הכנסת במסירות נפלאה ומקצועיות מיוחדת והנני לברך אתכם שתזכו להמשיך ולצמוח בפעלכם מבלי להסיר את הסבר פנים היפות שאתם מעניקים ללקוחותיכם לכל אורך הדרך.
הרב משה דופלט
מנהל המוסד