בריכה טיפולית שיח סוד

תכנון: אורנה גרינברג נוביצקי

קבלן ראשי: משי יזמות ובניה