בית הכנסת קהילת פרושים – מודיעין עילית

תכנון: יונתן סנדרוביץ אדירכלים