מוסדות טשכנוב – ירושלים

קבלן ראשי, מאיר מרגלית

תכנון, שני פיין