בית הכנסת וויז'ניץ מאנסי – בית שמש

תכנון: אהרון אסטריכר

ניהול ופיקוח: דוד נחמן רוזנבוים

מערכות אש: אש קונטרול

[tourlink]