משרדי חברת ייזום נדל"ן – ירושלים

תכנון: רחל בן חיים

פיקוח: יוסי קרויזר