בית שלום בעלזא – אשדוד

תכנון: אהרון אסטריכר

מיזוג: ידידיה טויטו