מקווה מכנובקה בעלזא – בני ברק

תכנון: אהרון אסטרייכער