בית הכנסת "בית פנחס – בעלזא"

תכנון: מנדי כהנא, משרביות וגמר חיים כלפא