בית הכנסת תורה ותפילה – אלעד

תכנון: אהרון אסטרייכר

[tourlink]