בית הכנסת תורה ותפילה – אלעד

תכנון: אהרון אסטרייכר