בית מגורים – ירושלים

פיקוח בניה: אור עמיעד בע"מ

[tourlink]