מטבח תעשייתי אור החיים – בני ברק

תכנון: איבגי - קרמן אדריכלים

ניהול ופיקוח: משה רוזנטלר