מקווה בית המדרש הגדול "בעלזא"

תכנון: אהרון אסטריכר