ישיבה קטנה "וויז'ניץ מאנסי"

תכנון: גוטליב אדריכלים