מוסדות נדבורנא אלעד

תכנון: רמי שאלתיאל

עיצוב: יוסי ויזל

הדמיות: אבי אשר