בית הכנסת "חניכי הישיבות – רמבם"

תכנון: רבקי ברויער