מרכז מוסדות ויזניץ' – בני ברק

תכנון: אהרון אסטרייכר

קבלן: אור עמיעד בע"מ