בית הכנסת "שבטי ישורון"

תכנון: תכנון דיוד קליינוס